Espergærde Skole

  

Seneste nyhed i nyhedsarkiv

Forældremøder vedr ny folkeskolereform

Kære forældre.

De sidste 2 onsdage har vi afholdt informationsmøder om skolereformen og Espergærde Skole. Vi vil gerne kvittere for de to møder og sige mange tak for god dialog, masser af gode og relevante spørgsmål og endnu et lille skridt videre i den fælles dialog og opgave om at udvikle Espergærde Skole.

Vi har dokumenteret møderne så godt vi har kunnet undervejs, og jeg vedlægger referatet af spørgsmålene og svarene fra de to møder. Af referaterne kan ses, at meget af dialogen har kredset omkring spørgsmålet om lektiecafeer og tiden til fordybelse. Her nedenfor vil jeg forsøge at redegøre for hvordan vi praktiserer dette.
Vi har defineret Espergærde Skoles formål med lektiecafeen / tid til fordybelse. Formålet er:

At understøtte elevernes faglige muligheder for at blive så dygtige som de kan.
At give eleverne tid til arbejde med deres lektier og fordybe sig i projekter og faglige interesseområder.
At give eleverne mulighed for at få faglig, supplerende hjælp og sparring fra en lærer/pædagog til skolearbejdet.
At give eleverne mulighed for at anskue faglige problemstillinger fra en ny vinkel.
At give eleverne mulighed for at reflektere over faglige problemstillinger i andre gruppesammenhænge end de kender fra klassens øvrige liv.
At give råd, vejledning og inspiration om skolelivet i øvrigt.
At understøtte trivslen ved at skabe en hyggelig ramme om skolearbejdet i lektiecafeen.
Vores forventning i Helsingør Kommune er at eleverne deltager i lektiecafe / tid til fordybelse og derfor beder vi om en aktiv framelding fra jer forældre, hvis jeres barn ikke deltager. Framelding er for en længere periode, og den betyder at vi som skole for elever i 4. – 9. klasse fralægger os ansvaret for at føre tilsyn med eleven. Elever der er tilmeldt klub kan benytte dette tilbud, mens øvrige elever går hjem. Elever der er frameldt er naturligvis velkomne til at deltage i lektiecafeerne.

For elever i 0. – 3. klasse vil der være tilbud i regi af SFO i tilfælde af framelding.
På skolen vil vi arbejde for at udvikle tilbuddene til at være så attraktive, at eleverne tilvælger det, fordi det giver god mening for alle eleverne.

Vi vil registrere de elever, der deltager i tilbuddene, så vi har styr på tilsynet i indskolingen og vi vil følge udviklingen i 4. – 9. klasse.

Begge aftener fik jeg spørgsmålet, om lektiecafeerne så betyder, at der aldrig er lektier eller hjemmearbejde tilbage når børnene kommer hjem. Det korte svar er: Nej, det gør det ikke. Sådan en service kan vi ikke give. Der vil med stigende intensitet være lektier og hjemmearbejde for jeres børn op igennem skolen. Fordi der er mange faglige krav der skal nås! Forventningsafstemning omkring mængderne af lektier er mellem jeres børns lærere og jer derhjemme. Sig til og fra hvis det af en eller anden grund ikke er afstemt.

Jeg håber at ovenstående er til at forstå og arbejde med derhjemme, så vi sammen få bakket bedst muligt op om hver enkelt af vores elever.

Skema til framelding kan I finde på skoleporten i menuen ude til venstre under Nyheder, Nyt fra kontoret, og på forældreintra i menuen i højre side under Nyt fra kontoret.

Venlig hilsen

Andreas Elkjær
Skoleleder
  

Opslagstavle

Se vedhæftede invitation om foredrag med Læge Poul Lundgaard Bak

Espergærde Bibliotek (lokale: Salen) Kløvermarken 12, 3060 Espergærde
 
5. januar 2015 kl 16-18
5. januar 2015 kl 19-21
 
Bilag: Robusthed Invitation foredrag - forår 2015.pdf
Skrevet af Mette Brauer den 18-12-2014
Nyt i fotoalbummet
Klik på ikonet herunder for at se en billedserie med titlen:
Juleopgaveløb sammen med vores naboklasse.
Se fotos fra fotoalbum 
Skrevet af Helle Athene Kværnø den 18-12-2014


Ringetider på Espergærde Skole

1. lektion: 8.00 - 8.45
2. lektion: 8.45 - 9.30
3. lektion: 9.30 - 10.00
4. lektion: 10.00 - 10.45
5. lektion: 10.45 - 11.30
6. lektion: 11.30 - 12.00
7. lektion: 12.00 - 12.30
8. lektion: 12.30 - 13.15
9. lektion: 13.15 - 14.00
10. lektion: 14.00 - 15.00
11. lektion: 15.00 - 16.00

Venlig hilsen
Mette Brauer
Skrevet af Mette Brauer den 10-08-2014
 Nyt fra...
 Kontor  * GRAMMATIP.COM TIL ALLE
* Framelding til lektiecafé og faglig ford...
* Ønske om fritagelse fra skole i mere end...
 Aktivitetskalender
 Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen
 Links
 Modersmålsundervisning
 Besøgstæller
 Besøg siden --: